Avrupa Birliği’nin gençler için oluşturduğu ve gençler arasında kültürlerarası bilgi alışverişi sağlamayı ve diyalog kurulmasını amaçlayan “Youth in Action” Programı kapsamında, Fransa, İspanya, Bosna-Hersek, Makedonya ve Türkiye ortaklığında yürütülen “Oyun Kültürü Ve Oyun Yoluyla Kültürlerarası Öğrenme Projesi”nin Türkiye ayağını Aktif Yaşam Derneği yürütüyor. Proje, çocuk alanında çalışan ya da eğitim gören ve/veya bu alanda çalışmak isteyen öğrencileri, uzmanları ve temsilcileri bir araya getirerek paylaşım sağlamayı amaçlıyor.

 

2 yıl sürecek olan projenin ilk ayağı 2-9 Mart 2013 tarihleri arasında, ortak ülkelerden katılımcıların oluşturulacağı bir grup ile Fransa’da düzenlenecek eğitim semineri ile gerçekleştirildi. Seminerler 6 ay arayla diğer katılımcı ülkelerde düzenlenmeye devam edecek. İnteraktif seminerler yoluyla katılımcılar oyunların içinde doğdukları kültürler ile ilişkisini inceleyecek, farklı kültürlerdeki geleneksel oyunları tanıma fırsatı elde edecek, oyunların kültürler ile nasıl şekillendiğini ve farklı kültürlerdeki oyun imkânları ve engellerini irdeleyecek ve katılımcı ülkelerin çocuğun oyun hakkı konusunda güncel durumlarını görme fırsatı elde edecek.